Hakkımızda
06 Şubat 2024

Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi  13.10.2015 yılında temelleri atılarak yapımına başlanmıştır. Yapımı tamamlanan hastanemiz   01.03.2017 tarihinde tüm birimleriyle hizmet vermeye başlamıştır.

           Hastanemiz 75 yataklı servis hizmetleri, 17 branşta poliklinik hizmetleri, 24 saat acil servis ve cerrahi müdahale hizmetlerinin yanında; Endoskopi, Sistoskopi, Kolonoskopi, Gastroskopi, Rektoskopik işlemler, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon salonlarıyla, EFOR, EKG, EEG, EMG, USG, Solunum Fonksiyon Testi, Odyometrik Değerlendirme, Yenidoğan İşitme Tarama Testi, NST hizmetleri gibi Ayaktan Teşhis ve Tedavi hizmetlerini vermektedir. Kan Alma, Kan Transfüzyon Merkezi, Gebe İzlem, Bebek İzlem, Anne Bilgilendirme, Sosyal Hizmetler, Organ Bağışı Birimi ve Evde Bakım hizmetleriyle çalışmalarını sürdürmekte olup, bu çalışmalarına her geçen gün yenisini ekleyerek hizmet alanları sunmayı planlamaktadır.

         Hastanemizde 4 yataklı birinci Basamak ve 10 yataklı ikinci basamak Genel Yoğun Bakım hizmet vermektedir. Ameliyathanemizde 3 Genel Ameliyat Salonu, Doğumhane Salonuyla, sağlık, idari, mali ve teknik hizmetlerini vermeye devam etmektedir.

         Çağın gerektirdiği bilgi ve teknolojiyi kullanarak hizmet vermek, hasta ve çalışanlarımızın memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, hasta ve çalışan güvenliğini en üst düzeye yükselterek, her gün daha çok çalışma, azim ve kararlılığı içindedir.