Manevi Destek Uzmanının Çalışma Alanına Dair Bilgiler
07 Aralık 2023

• Manevi destek uzmanı tedavinin dindeki önemi, hastalığın doğru anlaşılması, dinin 
sağlık ve onu korumaya verdiği önem, ibadetlerin sağlıklı olmaya olumlu etkileri,
hastalık durumunda ve hastane ortamında ibadet, tevekkül, kaza, kader, sabır, şükür,
imtihan vb. konular hakkında rehberlik yapar.
• Hastaların sahip olduğu hayat görüşlerine dayalı olarak hastalara profesyonelce 
yardım ve eşlik ederek tedavi süresi boyunca güven ihtiyacına yardım eder.
• İletişim tekniklerini kullanarak etkin dinleme ve empatik yaklaşımla, teselli ve
teskin edici (rahatlatıcı), açık, anlaşılır bir dille duygusal sağaltım ihtiyacına yardım eder.
• Hastaların hastalığı ya da problemi ile ilişkili olumsuz dini düşünceleri olumluya
 dönüştürmede pozitif düşünmesine yönelik rehberlik eder.
• İstendiği takdirde hasta yakınlarına yönelik moral motivasyon desteği sağlar.
• Hastalara rehabilitasyon süreçlerinde dini/manevi ihtiyaçlarının giderilmesinde destek olur.
• Hastaların topluma yeniden uyum sağlamasına katkıda bulur.