Manevi Destek ve Danışmanlık Temel İlkeleri
07 Aralık 2023

“Varlık içinde en kıymettar şey hayattır. Ve vazifeler içinde en kıymettarı da hayata hizmet”
 etme prensibi doğrultusunda;


• Sağlık Personeli ile multidisipliner (holistik - bütüncül) bir yaklaşımla hizmet verir,
• Talep eden kişinin ihtiyacı ve beklentisi doğrultusunda sonuca birlikte ulaşılır,
• Manevi destekte gizlilik esastır. Kişisel bilgiler üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmaz,
• Manevi destekle ilgili olmayan konular, ilgili uzmanlara ve hastane yetkililerine yönlendirilir,
• Hastalığa odaklanmak yerine, hastalıktan öğrenilebilecek manevi çıkarımlar hakkında hasta
ve hasta yakını bilgilendirilir. Hastanın hayata karşı olumlu bir tutum
geliştirilmesine katkı sağlanır vb.