Manevi Destek Birimini Çalışmalarıyla Elde Edilmek İstenen Sonuçlar
07 Aralık 2023

İnsana değer vermek, ilgi göstermek, ona değer verildiğini, zor günlerinde yalnız olmadığını
hissettirmek, içinde bulunduğu sıkıntılı durumu göğüslemesinde yanında olmak,
etkin bir şekilde moral desteği verebilmek, hayata ve hastalığa yönelik olumlu bakış açısı 
geliştirmek ve dini/manevi başa çıkma becerileri kazandırmaktır. Bu çerçevede hasta, 
hasta yakını ve hastane personeline yönelik yapılan çalışmalarla:
• Moralini güçlendirmek,
• Hastalığı ve hayatı anlamlandırmada, süreci kabullenmede dini/manevi rehberlik ihtiyacını gidermek,
• İyileşme ümidini artırarak hayata bağlılığını artırmak,
• Yalnızlığını paylaşmak,
• Hastalığı hakkında konuşma ihtiyacını gidermek,
• Hastalığa odaklanmak yerine, hastalıktan öğrenilebilecek manevi çıkarımlar kazandırabilmek,
• İç dünyasıyla (ruhuyla) barışık olmasını sağlamak,
• Kişinin manevi dünyasındaki ilişkileri iyileştirmek,
• Yaşadıkları sıkıntılı süreçte inanç desteği sunarak inanç sapmalarını önlemek,
• Korkularını ve kaygılarını gidermek,
• Umutsuzluğa düşmesini önlemek,
• Sevgi, şefkat ve ilgi göstererek, değerli hissettirmek,
• Hastanın duyguları yaşamasına ve ifade etmesine imkan sağlamak,
• Sağlık-ibadet ilişkisi çerçevesinde ibadetlerini yerine getirmekle ilgili dini/manevi sorularını
cevaplandırarak rahatlatılmasını sağlamak,
• Talepleri halinde hasta veya yakınlarının yanlarında Kur’an-ı Kerim okunarak rahatlatılmasını
sağlamak vb. amaçlanmaktadır.