Temel İlke ve Değerlerimiz
03 Mart 2022

 • Evrensellik                                 
 • Şeffaflık
 • Hakkaniyet                                
 • Katılımcılık
 • Dayanışma                                
 • Saygınlık
 • İş Ahlakı                                     
 • Hesap verebilirlik
 • Sürdürülebilirlik                     
 • Kanıta dayanırlık
 • Kalite ve verimlilik                 
 • Etkililik
 • Hasta Güvenliği                       
 • EtkinlikSağlıklı
 • Çalışma Yaşamı                       
 • Uygunluk   
 • Zamanlılık                                 
 • Yenilikçilik